Zwaarden III?

De Tarotkaart Zwaarden Drie wordt al ruim honderd jaar uitgebeeld als een hart dat doorboord is door drie zwaarden en omgeven door een donker onheilspellend wolkendek. In 1910 verscheen bij de Londense uitgever Rider voor het eerst de Rider Waite Smith Tarot. Geinspireerd door de leringen van de mystieke orde van the Golden Dawn, ontwierp mysticus Edward Waite samen met kunstenaar Pamela Colman Smith een nieuwe kijk op de Tarot. U kent het verhaal. In de voorgaande eeuwen was er natuurlijk de Tarot van Marseille waarin de Kleine Arcana voornamelijk bestaan uit abstracte afbeeldingen. Edward Waite, gegrepen door de magie van de kaarten besloot de kaarten te gaan duiden en ontdekte opvallende overeenkomsten met de Joodse mystiek uit de Kaballa. Zwaarden vertegenwoordigt het element lucht en gaan over ons intellect. Innerlijke pijn werd het thema in de zwaardenserie van de RWS-Tarot waarin de hoofdpersonen een reis maken die doortrokken is van kwelling en eindigt in een duister dieptepunt. Een persoon ligt uitgeteld op de aarde en is doorboort door tien zwaarden. Vanaf nu kan het alleen nog maar omhoog.

RWS-swords-3

Waite heeft, zonder het te beseffen, een nieuwe standaard ingevoerd die tot op de dag van vandaag ontwerpers inspireert en die zich veelal gedwongen voelen om de beelden uit de RWS-Tarot als uitgangspunt te nemen. Feit is dat deze kaarten de meest gebruikte Tarotkaarten zijn en weinig uitgevers wagen zich aan de nieuwe afbeeldingen. Breng maar eens een kaartspel op de markt dat iets anders voorschotelt dan we gewend zijn, verzamelaars en liefhebbers zijn dan de enige klanten. Gelukkig wordt de boel regelmatig opgeschud, denk aan de Orbifold Tarot of de Tarot van de Wilde Woud. Maar toch, na 107 jaar leidt de Tarot van Waite soms tot starheid en zit de ontwikkeling van de Tarot hier en daar muurvast. Ik schrijf dit omdat het tafereel van het doorboorde hart een stereotype is geworden en wanneer ik nieuwe Tarot-decks bekijk heb ik het gevoel dat dit beeld blindelings wordt gekopieerd en dus aan verval onderhevig is. Goed om vanuit de Zwaarden eens naar het getal 3 te kijken.

Web

Het getal 3

Wanneer we in de Tarot van Marseille duiken lopen we onmiddellijk Alejandro Jodorowsky tegen het lijf. De uitgesproken Chileense Taroloog, die met zijn restauratie en visie op de Marseille Tarot veel van zijn collega’s de gordijnen in joeg, is een provocateur. Kijk maar eens naar Kelken Twee of naar La Papesse waarin hij een ei zegt te hebben ontdekt. Het getal 3 (III) betekent volgens Jodorowski een creatieve explosie, er is iets uit het ei gekomen. Volgens de leringen in de Kaballa representeert het ei namelijk ‘het geheim der geheimen’. De dooier als esotherisch beginsel, het eiwit als voeding, en de schaal die uiteindelijk opengebroken wordt door het kuiken. De dooier is een levend wezen geworden. In het ei heeft zich een mysterie voltrokken. Iets dat niet te bevatten lijkt. Er is iets levends ontstaan, maar er gaat natuurlijk wel iets aan de 3 vooraf.

Paul Foster Case

Een andere expert is Paul Foster Case. In de jaren veertig schreef hij het volgende over de eerste drie getallen. Het getal 0 verbeeldt natuurlijk ook een ei, in dit geval het kosmisch ei. Onzichtbaar en zonder begrenzing. ‘Het is een symbool van de oneindige en eeuwige energie van het bewustzijn, het alles omvattende Niet-Ding dat zich manifesteert in alles.’ Het superbewustzijn, de oorsprong van alles, het onzichtbare waaruit al het zichtbare voortkomt.

‘1 vertegenwoordigt het heersende, richtinggevende en wilskrachtige aspect van het bewustzijn’. Wilskracht, het Ik Ben. Het getal 1 is de essentie, het goddelijke dat alles bevat, deze energie kan alles worden. ‘Alles in het universum is de zelfexpressie van het Ik Ben. Het eerste principe, de eerste aanwezigheid, de eerste drijfveer.’

Het getal 2 staat voor wijsheid, het eiwit. ‘Wijsheid is de spiegel waarin het Ik Ben zichzelf ziet.’ Het is dus de reflectie van het Ik Ben. Het getal 2 limiteert de energie die voortkomt uit 1. Er groeit iets en dit vindt zijn vorm in de 3.

Is het nog te volgen? Vergelijk het voor je gemak maar even met het plan van de Schepper. Juist, onze Lieve Heer, hij is het getal 0. In 1 vinden we de blauwdruk van het universum en de mens, de code waaruit alle dingen en wezens kunnen ontstaan. Uit deze allesomvattende code distilleert de 2 een richting, het maakt een keus en besluit iets specifieks te worden. De 2 krijgt een vaste vorm in 3. Het getal 3 is als het ware het kind dat voortkomt uit 1 en 2.

Als we met deze wetenschap naar Zwaarden 3 kijken dan is er dus een idee geboren. Zwaarden staan voor het denkvermogen, ons verstand, en in deze kaart verschijnt een gedachte, een nieuw inzicht, een verlangen tot intellectuele ontwikkeling. De versies van Waite en de Marseille Tarot vertellen hetzelfde. De een toont de duistere kant, pijn, en de ander het licht. In mijn voorlopige versie van Zwaarden III heeft een jongeman een boek opgepakt. Hij wil zijn intellect ontwikkelen en heeft zijn zwaard paraat om ergens doorheen te prikken en om straks al het overbodige weg te kunnen snijden.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s